daha evvel yaptigim ?ile gezisi’nden sonra eksik parçayi a?va’yla tamamladim. bu sefer mevsim yaz olunca denize girme imkan? da buldum. asl?nda “dalgalarla bo?u?tum” desem daha do?ru olur; hava hayli s?cak olmas?na ra?men karadeniz kendi klasi?ini sahneledi…

a?va, ?ile’ye nazaran daha küçük bir yer. ayr?ca ula??m da daha me?akkatli. ?ile’ye kadar düzeltilen ve geni?letilen yol a?va’ya kadar uzat?lmam??; bu yüzden dolambaçl? sahil yollar?nda hem zaman?n?z? kaybedebilirsiniz hem de mideniz epeyi bulanabilir. beykoz tepelerinden al???k oldu?um için beni fazla etkilemedi.

sözün özü; bir kaç gün kalmak için ho? olabilecek a?va, günü birlik gidildi?i zaman insanda olumlu izlenimler b?rakmayan bir mekan…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: