?u s?ralar “kamusal alan” terimi etraf?nda epeyi bir curcuna kopar?ld?; bu alan tam olarak nereleri kapsar, e?er böyle bir alandan söz edilecek ise buraya kimler dahil olabilir, olamaz vs… hatta yök ba?kan? teziç, polisin kimlik kontrölü yapabilece?i her yerin “kamusal alan” olaca?? ?eklinde beyanat bile vermi?.

hafiften dozaj? kaç?rm?? sanki; ço?u polisin davran?? kal?plar?n? göz önüne getirince bu tan?m çerçevesinde kendi evim bile kamusal alan olabilir pekala.

“kamusal alan” tan?m? bu ?ekilde sündürülmeye devam ederse yak?n zamanda resmi plakal? arabalara binerken bile belli ?ekil ?artlar?na uymak gerekecek. haliyle biraz abart? oldu ama insan bu memlekette ya?ad??? sürece abes pek çok ?eyin gerçekle?ti?ini görebilir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: