sinemalarda son seanslarda ö?renci indirimi uygulamas?n?n i?lemiyor olmas?n?n arkas?ndaki mant??? hala çözebilmi? de?ilim; asl?n? söylemek gerekirse çok da dertlenmedim bu konu üzerinde…
yine de çok seyrek de olsa tercih edilebilecek son seanslarda insan?n cebinden normal ?artlarda ödenecek mebla?dan 3 milyon fazlas?n?n ç?k?yor olmas? da ho? de?il. sinema “kompleksi” yönetimleri devletin de deste?ini ve te?vi?ini arkalar?na alm?? olacaklar ki, ö?renci milletini gece geç saatlerde sokaklardan uzak tutma misyonunu yüklenmi?ler anla??lan… içlerinden “bu saatte sinemada i?iniz ne, gidin uyuyun güzelce” diye geçiriyorlar olsa gerek. -ki asl?nda bu da çok saçma kendi ekonomik “göstergeleri” aç?s?ndan. o fiyatlar? gördükten sonra insan?n gidece?i varsa da gitmez.
teferruatl? bi durum muhasebesi oldu; içime oturdu san?r?m 9 milyon.