LES enteresan bir imtihan; öss gibi ama asl?nda epeyi farkl?. san?r?m e?lenceli olarak tan?mlamak daha do?ru. tabii bu hissin olu?umunda s?nava girerken stresten ar?nm?? olman?n da pay? var. say?sal k?sm?ndaki sorular herhangi bir gazetenin pazar günkü bulmaca eklerine benziyor. sabah erkenden kalk?p mutfak masas?nda bulmaca çözmeye ba?lam?? gibi oldum sorular? çözerken. bi tek s?cak bi çay ve terlikler eksik. rahats?z ve sallanan s?ralar da cabas?. ek$i’de yer alan bir benzetme de cuk oturuyor; “sorular?n? ate? böce?i ercan’?n hazirlad??? posta gazetesi bulmaca eki”..
daum’un ya da derwall’in maç sonras? demeçlerinden birini okuma parças? yapm??lar misal. havuz ve i?çi problemlerini de görünce içim bir anda k?p?rdan?verdi, eski bir tan?d??? y?llar sonra görmü?üm gibi. ösym’e bi e-posta at?p her imtihan zaman?nda s?nav?n bi kopyas?ndan bana da göndermelerini isteyece?im… son olarak, çatalhöyük’te insanlar evlerine kap? yapmazlarm??, çat?dan girerlermi?. genel kültür i?te.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: