istanbul’da trafik kadar i?renç bir ?ey var m?d?r diye dü?ünüyorum da, san?r?m hiçbir?ey bu payeye mazhar olamaz; hatta yakla?amaz bile. yaz k?? ayr? dertleri var. saatler bo? yere etraf?ndakilere abanarak geçer. istanbul ula??m?n?n tek vahas? ise vapurlar… romantik tak?l?p mart?-simit ikilisine de?inmeyeyim. ama ?ehrin kaosundan s?yr?l?p da ?öyle 15-20 dakika denizin, güne?in ya da ya?murun tad?n? ç?karmak varken yak?n gelecekte ido’nun ucube deniz otobüslerine mahkum kalaca??m? dü?ündükçe üzülüyorum. neymi? efendim, bundan sonra kad?köy-eminönü 10 dakika olacakm??. 20 dakikada gitmekte ne vard?ki? bu kadar acele, bu kadar zamana kar?? yar??acak neyimiz var? her?eyin h?zla, süreyle ve parayla ölçülmeye ba?land??? zamanlar art?k.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: